“LEASING-ureza” – mic dictionar

Dictionar leasingfocsani.ro

 

 

 

Cateva definitii  care sa va familiarizeze cu domeniul leasingului:

 

CONTRACT: acord intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic.

LEASING: forma de dare in folosinta, contra unei taxe, a masinilor, utilajelor, mijloacelor de transport si altor bunuri mobiliare si imobiliare, unor intreprinderi care nu dispun de resursele financiare necesare achizitionarii lor, pe o perioada determinata, cu conditii de plata si utilizare precizate in contract.

OPERATIUNI DE LEASING: acele activitati comerciale, prin care o parte (finantator) se angajeaza la cererea altei parti (utilizator) sa-i asigure acestuia din urma folosinta unui bun, cumparat sau detinut de finantator, contra unei redevente, iar la sfarsitul perioadei de folosinta convenita, sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a dobandi proprietatea bunului la un pret rezidual, sau de a prelungi contractul de leasing, ori de a inceta raporturile contractuale.

CONTRACT DE LEASING: act juridic comercial complex, bilateral, numit, cu titlu oneros, avand continut patrimonial, cu executare succesiva, intuitu personae si consensual.

FINANTATOR: persoana juridica care indeplineste conditiile prevazute de lege si care se interpune in mod efectiv intre furnizorul bunurilor si utilizatorul acestora (societatea de leasing).

UTILIZATOR: persoana fizica sau juridica care ia in folosinta un bun, in baza unui contract de leasing.

FURNIZOR / DEALER: persoana fizica sau juridica ce realizeaza un produs, pe care il vinde unei societati de leasing.

VALOARE DE INTRARE: reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie.

AVANS / PRIMA RATA: suma pe care utilizatorul o plateste finantatorului la semnarea contractului, sau la un termen de la semnare convenit de parti si care, in principiu, finantatorul o achita la randul sau catre furnizor.

SUMA FINANTATA: reprezinta pretul de achizitie minus avansul achitat de utilizator.

VALOARE REZIDUALA: reprezintavaloarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului, catre utilizator.

TAXA DE MANAGEMENT: cheltuieli realizate de finantator, cu pregatirea / incheierea contractului de leasing si care sunt incluse, in principiu, in valoarea avansului pe care utilizatorul trebuie sa-l platesca finantatorului.

TITLU DE CREDIT:: inscris denumit si titlu in temeiul caruia posesorul sau legitim este in drept sa exercite la o data determinata, dreptul aratat in inscris.

BILET LA ORDIN: titlu de credit sub semnatura privata, care pune in legatura in procesul crearii sale doua persoane: subscriitorul sau emitentul si beneficiarul. Titlul este creat de subscriitor sau emitent in calitate de debitor, care se obliga sa plateasca o suma de bani fixata, la un anumit termen sau la prezentare unei alte persoane denumita beneficiar, care are calitatea de creditor.

VALOARE TOTALA: reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala.

RATA DE LEASING: cota parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing (pt. leasing-ul financiar); cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare, si un beneficiu stabilit de partile contractante (pt. leasing-ul operational) .

REORGANIZARE JUDICIARA: ansambluri de reguli privind organizarea activitatii debitorului pe baze noi, in vederea redresarii economico ? financiare si asigurarii mijloacelor banesti pentru plata datoriilor fata de creditori.

FALIMENT: ansamblu de reguli prin care se reglementeaza executarea silita a bunurilor din patrimoniul debitorului, in vederea platii datoriilor fata de creditori.

DAUNE INTERESE: echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiei de catre debitor (despabubiri).

REZILIERE: sanctiune a neexecutarii culpabile a unui contract cu executare succesiva, constand in desfiintarea contractului pentru viitor.

FIDEJUSIUNE / CAUTIUNE: contract prin care o persoana (fizica sau juridica) denumita fidejusor / cautionar se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza, daca acesta nu o va executa.

CESIUNE: conventie prin care un creditor transmite o creanta a sa unei alte persoane.

TERTA PARTE: persoana straina de un contract, care nu a participat, nici direct, nici indirect si nici prin reprezentare, la incheierea contractului.

BUY BACK: conventie incheiata intre finantator si furnizor, prin care furnizorul se obliga sa cumpere bunul dat in leasing utilizatorului (si procurat de la furnizor), in situatia in care utilizatorul nu-si mai achita ratele de leasing, la o valoare convenita.

SALE AND LEASE BACK: forma particulara de leasing in care finantatorul transmite un bun spre folosinta fostului proprietar, de la care l-a cumparat, urmand ca acesta sa-l rascumpere la finalul contractului, ca urmare a calitatii de utilizator, pe care o detine.

EX WORKS: conditie comerciala prin care vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care pune marfurile la dispozitia cumparatorului, in localurile vanzatorului (fabrica, uzina, depozit, etc). In special, el nu esteraspunzator de incarcarea marfurilor in vehiculul asigurat de cumparator, sau de indeplinirea formalitatilor pentru export, daca partile nu au convenit astfel. Aceasta conditie reprezinta minimum de obligatii pentru vanzator.

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT: conditie comerciala prin care vanzatorul trebuie sa plateasca costurile si navlul necesare pentru a aduce marfurile in portul de destinatie numit, dar riscul de pierdere sau avariere a marfurilor, precum si orice costuri suplimentare datorate unor evenimente ulterioare livrarii marfurilor la bordul navei, se transfera de la vanzator la cumparator atunci cand marfurile trec balustrada vasului in portul de expediere. De asemenea, vanzatorul are obligatia de a procura asigurarea pe mare impotriva riscului cumparatorului de pierdere sau avariere a marfurilor in timpul transportului. Conditia CIF cere vanzatorului sa indeplineasca formalitatile de export.

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO…: conditie comerciala prin care vanzatorul plateste navlul pentru transportul marfurilor pana la destinatia numita si procura asigurarea impotriva riscului cumparatorului de pierdere sau avariere a marfurilor in timpul transportului. Vanzatorul contracteaza asigurarea si plateste prima de asigurare. Conditia CIP cere vanzatorului sa indeplineasca formalitatile de export.

DDP – DELIVERED DUTY PAID: conditie comerciala in care vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare atunci cand marfurile au fost puse la dispozitie la locul numit in tara importatoare. Vanzatorul este obligat sa suporte riscurile si costurile, inclusiv taxele, impozitele si alte cheltuieli generate de livrarea marfurilor pana in acel loc, cu formalitatile pentru import indeplinite.

SUMA ASIGURATA: suma maxima in limita careia asiguratorul plateste indemnizatia de asigurare la ivirea cazului asigurat.

PRIMA DE ASIGURARE: suma de bani (remuneratia) pe care o plateste asiguratul asiguratorului pentru asumarea riscului (pretul asigurarii).

INDEMNIZATIE DE ASIGURARE: suma de bani pe care asiguratorul o achita asiguratului la survenirea cazului asigurat (despagubire).

DAUNA – PAGUBA DE ASIGURARE: prejudiciul suferit de asigurat in urma realizarii cazului asigurat.

?AVAL: act prin care o terta persoana, distincta de tras, de tragator si de giranti, garanteaza plata la scadenta a unui efect de comert.

CASH-FLOW : diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii.

AVANS ASUPRA MARFURILOR: credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului. Se mai numeste credit lombard.

FRANSIZA: clauza de asigurare in virtutea careia asiguratorii sunt exonerati de anumite riscuri. Partea exceptata din despagubire.

CENTRALA RISCURILOR BANCARE: structura specializata in colectarea, stocarea si centralizarea informatiilor privind expunerea fiecarei institutii de credit din sistemul bancar romanesc fata de acei debitori care au beneficiat de credite si/sau angajamente al caror nivel cumulat depaseste suma limita de raportare sau restantele mai mari de 30 zile, indiferent de suma, inregistrate in restituirea creditelor de catre persoanele fizice fata de care institutiile de credit inregistreaza o expunere mai mica de 20 mii RON, precum si a informatiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de catre posesori.

CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI: centru de intermediere care gestioneaza informatia specifica incidentelor de plati atat din punct de vedere bancar (tragerea ?n descoperit de cont) cat si din punct de vedere social (pierdere/furt/distrugere).

Sursa: http://www.romexterra-leasing.ro/dictionar.html

Website Monitoring